Sørlandets kompetansefond

logo

Du møter:

cecilie Knibe

Prosjektkoordinator Cecilie Knibe Hanssen

Målgruppe: Prosjekter og piloter fra alle typer organisasjoner og bedrifter som kan bidra  til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring av arbeidsplasser og gode levekår.

  • Kompetanse
  • Utvikling
  • Innovasjon
  • Kunnskapsutvikling
  • Nyskapingsevne

Les mer:  http://www.kompetansefond.no/