Den store pengedagen

Regionale forskningsfond Agder

RFF AGDER

STYRKER FORSKNING FOR REGIONAL INNOVASJON OG UTVIKLING

Tone Haraldsen, RFF Agder

Målgruppe: Bedrifter.


Hva søker vi etter hos bedrifter? Bedrifter som både har vekstambisjoner og kapasitet/ressurser til å gjennomføre forskningsstøttet innovasjon.

Hva kan vi gi støtte til? Forskningsstøttet innovasjon

  • Regional kvalifiseringsstøtte
    • Idéavklaringsmidler
    • forprosjekter
  • Regionale hovedprosjekter
    • Bedriftsprosjekter
    • Offentlige prosjekter

Nettsted:

www.rffagder.no

Print