Den store pengedagen

Regionale forskningsfond Agder

RFF AGDER

STYRKER FORSKNING FOR REGIONAL INNOVASJON OG UTVIKLING

Tone Haraldsen, RFF.

Målgruppe: Bedrifter som skal etablere forskningsprosjekter i samarbeid med FoU-institusjoner.


Hva søker vi etter hos bedrifter? Bedrifter som både har vekstambisjoner og kapasitet/ressurser til å gjennomføre forskningsstøttet innovasjon.

Hva kan vi gi støtte til? Forskningsstøttet innovasjon

  • Regionale kvalifiseringsprosjekter (forprosjekter)
  • Posisjoneringsstøtte
  • Regionale bedriftsprosjekter
  • Forskningsprosjekter

Nettsted:

RFF

Print