Den store pengedagen

Sørlandets Europakontor

SØRLANDETS EUROPAKONTOR

EUROPEISKE PENGER, NETTVERK OG KOMPETANSE

Stig Marthinsen, Admin. Direktør, Sørlandets Europakontor.

Karsten Aust, EU-Rådgiver, Sørlandets Europakontor.

Sørlandets Europakontor AS er et kunnskaps- og utviklingssenter med kontor i Kristiansand og Brussel. Vi har som mål å bidra til at samfunns- og næringsliv i Agder utnytter internasjonale muligheter. Vi ønsker å se større deltakelse i EU-programmer og internasjonale nettverk, og jobber for å muliggjøre og tilrettelegge for at aktører i Agder kan utvide grensene.


Hva søker vi etter hos bedrifter? Bedrifter med gode ideer og interesse i å delta i internasjonale prosjekter og nettverk.

Hva kan vi bidra med? Kompetanse, rådgivning og prosjektutvikling.

Vi tilbyr kompetanse innen prosjektutvikling. Vi kartlegger din idé i europeisk sammenheng og hjelper deg til europeiske virkemidler. Hos oss kan du få gratis rådgivning og veiledning om aktuelle EU-programmer, -prosjekter og andre internasjonale finansieringsmuligheter. Vi bistår deg med søknadsutforming, søknadsprosess, regelverk, utlysninger og forhandlinger.

Nettsted:

Sørlandets Europakontor

Europabanken

Målgrupper:

  • Næringsliv
  • FoU
  • Offentlig sektor

www.south-norway.no

Sørlandets Europakontor logo