Regionale forskningsfond Agder

Print

Du kan møte:

Rådgiver Tone Haraldsen

Målgruppe: Bedrifter som skal etablere forskningsprosjekter i samarbeid med FoU-institusjoner.

  • Regionale kvalifiseringsprosjekter (forprosjekter)
  • Posisjoneringsstøtte
  • Regionale bedriftsprosjekter
  • Forskningsprosjekter

Lenke til informasjon: www.regionaleforskningsfond.no/agder