Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor logo

Brobygger til europeiske penger, nettverk og kompetanse.

Du kan møte:

Karsten Aust, EU-rådgiver og koordinator av nettverket Horizon South Norway

Målgrupper:

  • Næringsliv
  • FoU
  • Offentlig sektor

Sørlandets Europakontor er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter som hjelper målgrupper fra identifisering av europeiske og internasjonale støttemuligheter til søknader og gjennomføring av prosjekter.

Lenke til informasjon: www.south-norway.no