Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor logo

Brobygger til europeiske penger, nettverk og kompetanse.

Du kan møte:

Stig Marthinsen

Stig Marthinsen, daglig leder, Sørlandets Europakontor

Karsten Aust

Karsten Aust, rådgiver, Sørlandets Europakontor

Målgrupper:

 • Næringsliv
 • Kreativ sektor
 • FoU
 • Offentlig sektor

Sørlandets Europakontor er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter som hjelper målgrupper fra identifisering av europeiske og internasjonale støttemuligheter til søknader og gjennomføring av prosjekter. Kontakt oss om:

 • EUs SMB instrument – unik etablererstøtte til innovative små og mellomstore bedrifter
 • EUs FastTrack to Innovation – næringsdrevet innovasjon
 • Horizon 2020 forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Horizon South Norway Network
 • Creative Europe prosjekter for kultur, media og kreative næringer
 • Internasjonale finansieringsinstitusjoner
 • Interreg prosjekter
 • med mer

Lenke til informasjon: www.south-norway.no