Den store pengedagen

Design og arkitektur Norge

Design og arkitektur Norge (DOGA)

DESIGNDREVET INNOVASJONSPROGRAM (DIP)

Tarald Trønnes

Celina Røstgård Flatner

Hva søker vi etter hos bedrifter?

Vi leter etter etablerte bedrifter med ambisjon om å skape noe nytt, og er villige til å utfordre ‘oppleste sannheter’, og som kan bidra til å skape helt nye og forbedrede løsninger på dagens varer eller tjenester.

Vi søker bedrifter som vil prøve ut nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk. Du kan søke om støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt, der målet er å styrke sjansen til å utvikle et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukernes faktiske behov.

I søknaden legges det vekt på ulike kriterier, men viktigst av alt er at dere tar utgangspunkt i brukerens behov, har en plan for bruk av designkompetanse, at prosjektets metoder eller innfallsvinkler er nyskapende og at prosjektet kan levere kunnskap andre kan dra nytte eller inspireres av.

For inspirasjon – se tidligere prosjekter på doga.no/DIP.

 

Hva kan vi gi støtte til?

DIP er en åpen konkurransearena, der private vare- og tjenesteytende momsregistrerte foretak (unntatt enkeltmannsforetak) kan søke om prosjektstøtte. Bedrifter kan få inntil 50% støtte av prosjektets totalkostnad og som en del av ditt eget økonomiske bidrag i DIP-prosjektet, kan du inkludere lønnskostnader for egne ansatte som er involvert i prosjektet. Prosjekts totalverdi må være større enn 200.000 og DIP dekker inntil 50% av prosjektkostnadene. Gjennomsnittlig støtte er 450.000 NOK.

DIP-prosjektet kan ikke være igangsatt, men kan startes opp så snart eventuell støtte er innvilget – innen utgangen av september 2019. Prosjektet må være avsluttet innen utgangen av 2020. Søknadsfrist er 16. mai 2019!