Den store pengedagen

DNB

DNB BANK ASA

FINANSIERINGSMULIGHETER OG RÅDGIVNING

Stig Thorkildsen, DNB

Bjørnar Larssen, DNB

Det er viktig å ha et klart og realistisk bilde av kostnadene når du skal starte bedrift. Vi loser deg gjennom ulike alternativer for finansiering!


Hva søker vi etter hos bedrifter? Vi ønsker å komme i kontakt med bedrifter i etableringsfase og bedrifter som allerede er etablert i markedet.

Hva kan vi bidra med? Vi kan bidra med rådgivning og finansiering av din bedrift, enten du er en start up, vekstbedrift eller godt etablert, søker vi etter de beste løsninger for deg i din livssyklus.

Nettsted:

DNB