Den store pengedagen

Eksportkreditt

HJELPER NORSKE EKSPORTØRER Å LYKKES I UTLANDET

EKSPORTKREDITT NORGE AS

José R. Martínez, Eksportkreditt

Eksportkreditt Norge er et selskap/bank under næringsdepartementet, og har til hensikt å fremme Norsk eksport.


Noe av det Eksportkreditt Norge kan tilby er gunstig kreditt til de deres kunder i utlandet samtidig som dere mottar betaling fra Eksportkreditt Norge, noe som minsker betalingsrisikoen deres. Det kan altså være et salgsargument til deres kunder pga. gunstige lånebetingelser samtidig som dere reduserer eventuell risiko.

Vårt mål er at alle relevante bedrifter i Norge skal vite om mulighetene og hjelpen staten Norge kan tilby norske eksportbedrifter.