Den store pengedagen

ENOVA

VIKTIG RISIKOAVLASTER

ENOVA

Ståle Kvernrød, Enova

Enova vet at fremtidsrettet innovasjon krever høye ambisjoner og store investeringer. Men vi vet også at det er verdt det. For oss alle. De riktige investeringene kutter klimagassutslippene, energibruken og driftskostnadene – og øker konkurransekraften.


Hva søker vi etter hos bedrifter? Aktører som ønsker å strekke seg lengre innenfor Klima og energi.

Hva kan vi gi støtte til? Fremtidsretta energi og klimatiltak i virksomheter, innføring av energiledelse, investeringsstøtte til ny teknologi og energi og klimatiltak.

Nettsted:

Enova