Den store pengedagen

ENOVA

VIKTIG RISIKOAVLASTER

ENOVA

Roar Hugnes, Enova

Enova vet at fremtidsrettet innovasjon krever høye ambisjoner og store investeringer. Men vi vet også at det er verdt det. For oss alle. De riktige investeringene kutter klimagassutslippene, energibruken og driftskostnadene – og øker konkurransekraften.


Hva søker vi etter hos bedrifter? Aktører som ønsker å strekke seg lengre innenfor Klima og energi. Har dere ideer på blokka som gjør at dere kan redusere utslippene, men sliter med å gjøre prosjektet lønnsomt? Hør med oss. Sammen kan vi ta Norge litt nærmere lavutslippssamfunnet.

Hva kan vi gi støtte til? Fremtidsretta energi- og klimatiltak i virksomheter, investeringsstøtte til ny teknologi, støtte til utfasing av fossil energi og spillvarmeutnyttelse samt ulike tiltak innen bygg og transportsektoren.

Nettsted:

Enova