Den store pengedagen

Flekkefjord Sparebank

Flekkefjord Sparebank

Gunvor Hammersmark

Atle Vidringstad

Hva søker vi etter hos bedrifter?
Når vi skal vurdere nye bedrifter som vil ha kundeforhold hos oss ser vi først og fremst på om produktideen er så god at den har et potensiale i markedet. Noen må ville kjøpe produktet eller tjenesten og betale for den.  Vi er også opptatt av kapitalbehovet, hvor mye trengs for å komme i gang og hvor lang tid tar det før inntektene kommer.  Sammensetning av teamet i bedriften vil vi også vurdere.

Hva kan vi gi støtte til?
Vi stiller med kompetente bedriftsrådgivere som møter den nye bedriften for å gi råd i oppstartsfasen. Hvis det er aktuelt med finansiering, gir vi råd om ulike måter å skaffe kapitalen og hva slags kapital man burde ha.