Den store pengedagen

Forskningsmobilisering

OMSTILLING TIL GRØNN ØKONOMI

FORSKNINGSMOBILISERING AGDER

Bjarne Sverkeli.

Runar Brøvig

Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Norges Forskningsråd. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte, men det er en forutsetning at man ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere. Det er ikke anledning for offentlige virksomheter å søke.


Hva søker vi etter hos bedrifter?
Vi kan støtte bedrifter som har behov for bedrifter som har planer om, eller allerede er i gang med, innovasjonsprosjekter og som trenger hjelp fra et forskningsmiljø.

Hva kan vi gi støtte til?
Vi kan gi inntil kr. 200 000 i støtte for å dekke utgiftene til forskning. Det forutsettes at bedriften har en samarbeidsavtale med en FoU-institusjon, typisk et universitet, Agderforskning, SINTEF, Teknova osv.

Nettsted:

Forskningsmobilisering Agder