Den store pengedagen

Forskningsrådet

FORSKNINGSRÅDET OG SKATTEFUNN

FREMMER INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Siren M. Neset, Regionansvarlig i Agder, Forskningsrådet

Målgruppen er alle bedrifter som planlegger eller er i gang med å utvikle noe nytt.


Hva søker vi etter hos bedrifter? Vi søker bedrifter som har behov for å utvikle et nytt produkt, en ny tjeneste eller en ny prosess (= innovasjonen). Hvilken ny kunnskap trenger dere for å utvikle innovasjonen, og hvem må dere samarbeide med for å få dette til?

Hva kan vi gi støtte til?

  • Rådgivning, kursing og hjelp på veien mot en søknad
  • Finansiering av små og store innovasjonsprosjekter gjennom SkatteFUNN-ordningen og tematiske programmer i Forskningsrådet