Den store pengedagen

Innovasjon Norge

Finansiering – kompetanse- rådgivning – nettverk – eksport

INNOVASJON NORGE

Ellen Saltermark, finansiering generelt, innovasjonsrådgivning.

Ivar-Jo: Ivar-Jo Baunbæk Theien, finansiering generelt, rådgivning innen internasjonal vekst/eksport.

Anne Britt Bjørdal, finansiering generelt.

Hugo Loftesnes Pettersen – finansiering, rådgivning for gründere.

Har du et selskap med innovativ forretningsidé og ambisjoner om vekst?  Vi hjelper deg!


Hva søker vi etter hos bedrifter? Innovasjon og internasjonal konkurranseevne som gir potensial for norsk verdiskapning

Våre målgrupper er gründere, etablerte bedrifter med vekstambisjoner og nettverk/klynger.

Hva kan vi bidra med?

  • Finansiering – lån og tilskudd
  • Innovasjonsrådgivning
  • Rådgivning for internasjonal vekst/eksport
  • Rådgivning innen immaterielle rettigheter/IPR
  • Klyngerådgivning og etablering av nettverk