Den store pengedagen

Innovasjon Norge

Kompetanse, nettverk, rårdgivning og risikoavlastning

INNOVASJON NORGE

Ellen Saltermark, finansiering generelt, Innovasjon Norge.

Ivar-Jo Baunbæk Theien, finansiering eksport/internasjonalisering, Innovasjon Norge.

Anne Britt Bjørdal, finansiering generelt, Innovasjon Norge.

Har du et selskap med innovativ forretningsidé og ambisjoner om vekst?  Vi hjelper deg!


Hva søker vi etter hos bedrifter? Innovasjon og internasjonal konkurranseevne som gir potensial for norsk verdiskapning

Hva kan vi gi støtte til? Kompetanse, nettverk, rådgivning og risikoavlastning

Vi har flere tjenester for vekstkraftige bedrifter. Med oss tar du bedriften din til et nytt nivå!

Vi hjelper deg med internasjonalisering og eksport.

Vi hjelper deg med å knytte kontakter eller bygge nettverk.