Innoventus Sør

Innoventus_sor (002)

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, inkubator og Forny-aktør som representerer Sørlandet. Våre profesjonelle forretningsutviklere støtter og utfordrer når nye idéer skal kommersialiseres.

  • Vi hjelper deg å avklare markedshindringer og markedsmuligheter som er helt avgjørende i tidlig fase. Sammen med deg søker vi mulig veier inn i markedet.
  • Vi hjelper ditt selskap med å få første kunde og nå ut i markedet. Med personlig oppfølging fra Innoventus Sør og koblinger mot vårt nettverk, blir ditt selskaps behov ivaretatt mot målet om markedsintroduksjon og et etablert fotfestemarked.
  • Vi støtter selskap med videre vekststrategi, med mål om skalering og volummarked. Behov vil variere. Noen alternativ er å innhente nødvendig kapital eller inngå samarbeid med nye parter som gir ytterligere markedsadgang og konkurransekraft.

Møt vår forretningsutvikler Rannveig Tobiassen for en prat rundt din idé, prosjekt eller selskap.

Rannveig Tobiassen, forretningsutvikler
Epost: Rannveig@innoventussor.no
Telefon: 915 31 144

Les mer om Innoventus Sør på www.innoventussor.no