Innoventus

Innoventus_sor (002)

Innoventus sør utfordrer og støtter når nye forretningsideer skal kommersialiseres.

Du kan møte vår forretningsutvikler Petter Amundsen som bistår med:

  • Rådgivning/sparring for å realisere din forretningsidé
  • Rådgivning/sparring for å kommersialisere forskningsresultater
  • Rådgivning/sparring for å utvikle forretningsideer som kan skape ny vekst i eksisterende bedrifter

Tilbud til idéhavere:

Kontakt oss for en «speed-date» om du har en unik forretningside med nasjonalt eller internasjonalt vekstpotensial.

Som deltaker i SIVAs inkubatorprogram økes sannsynligheten for å lykkes med din forretningside.

Vi tilbyr profesjonell sparring/rådgivning og et bredt nettverk av samarbeidspartnere.

Tilbud til næringsliv:

Kontakt oss for en «speed-date» om du har en forretningside som ikke er en del av din kjernevirksomhet i dag. Kanskje er den det i morgen?

Gjennom SIVAs inkubatorprogram kan vi bidra med ressurser, kompetanse og prosjektmidler for å utvikle forretningsideer som kan lede til knoppskytinger eller gjennomgripende innovasjoner i din bedrift. Dette avlaster bedriftene både i forhold til risiko og ressursbruk. Den samfunnsmessige nytten av dette er at det skapes nytt næringsliv og gjør det eksisterende næringslivet mer bærekraftig. Nytteverdien for bedriftene er at de kan utnytte dette strategisk, og dermed gi økt konkurransekraft for framtiden.

Les mer om Innoventus Sør på www.innoventussor.no