Den store pengedagen

Innoventus Sør

Inkubator og pre-såkornfond,

FINANSIELL STØTTE TIL FORSKNING

Runar Brøvig, Forretningsutvikler, Innoventus Sør.

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, inkubator og Forny-aktør som representerer Sørlandet. Våre profesjonelle forretningsutviklere støtter og utfordrer når nye idéer skal kommersialiseres.


Hva søker vi etter hos bedrifter? Innovative prosjekter og ideer

Hva kan vi gi støtte til? Vi kan støtte innovative prosjekter, ideer og bedrifter.

Vi hjelper deg å avklare markedshindringer og markedsmuligheter som er helt avgjørende i tidlig fase. Sammen med deg søker vi mulig veier inn i markedet.

Vi hjelper ditt selskap med å få første kunde og nå ut i markedet. Med personlig oppfølging fra Innoventus Sør og koblinger mot vårt nettverk, blir ditt selskaps behov ivaretatt mot målet om markedsintroduksjon og et etablert fotfestemarked.

Vi støtter selskap med videre vekststrategi, med mål om skalering og volummarked. Behov vil variere. Noen alternativ er å innhente nødvendig kapital eller inngå samarbeid med nye parter som gir ytterligere markedsadgang og konkurransekraft.

Nettsted:

Innoventus Sør