Den store pengedagen

NHO

NHO HAR MANGE MEDLEMSFORDELER

PÅ LAG MED DE SOM SATSER

Anne Klepsland Simonsen

Trond Madsen

Hva søker vi etter hos bedrifter?
Vi søker etter bedrifter som ønsker råd og støtte innen arbeidsgiverservice, arbeidsrettslige forhold og tariffspørsmål, i tillegg til hjelp og veiledning når det gjelder næringspolitikk og regional utvikling.

Hva kan du få som medlem i NHO?
Som medlem i NHO, og i en landsforening for din bransje, har du tilgang på advokathjelp, rådgiving, rabatterte kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.


NHO Gründer er et tilbud til bedrifter i oppstartfasen om medlemsskap i NHO.