Den store pengedagen

Onsagers

ONSAGERS

RÅDGIVNING INNEN IP-STRATEGI

Christian Abel, Onsagers.

Onsagers bistår med å sikre og avklare strategi omkring bedriftens immaterielle verdier. Det vil typisk kunne være alt fra varemerke, patent og designbeskyttelse til å sikre eierskap til data, know-how og forretningshemmeligheter. Onsagers er en medlemsfordel i NHO og alle medlemsbedrifter får tilgang til gunstige vilkår.


Vi ser i den moderne kunnskapsøkonomien at det er særlig ressurser som kunnskap, erfaring, kreativitet og bedriftskultur som bidrar til næringslivets vekst og fremgang gjennom utvikling av immaterielle verdier og rettigheter.

Alle bedrifter har i dag immaterielle verdier.

Det kan være omdømmet til en bedrift,  som typisk sikres ved å registrere varemerke for navn/logo. Varemerkeregistrering hindrer andre fra å bruke identisk eller liknende navn/logo. For andre kan det være teknisk innovasjon som på en eller annen måte må beskyttes. Videre er det også mange som i dag utvikler eller benytter software. Eierskapet til softwaren og dataene som generes må avklares. Også dette arbeider Onsagers med.

I tillegg vil eierskapet til de immaterielle verdiene i bedriften ofte være avgjørende for å skaffe investorer, som gjerne spør om man eier det man tilbyr. Manglende trygt eierskap øker risikoen for investoren.

Alle bedrifter er derfor i vår målgruppe.

Nettsted:

Onsagers