Den store pengedagen

Onsagers

ONSAGERS

RÅDGIVNING INNEN IP-STRATEGI

Christian Abel, Onsagers.

Konkurransefortrinn kan styrkes og sikres

Onsagers bistår med å sikre eierskap til immaterielle verdier som ofte er det viktigste grunnlaget for bedrifters konkurransefortrinn. Varemerke, patent og design er de vanligste immaterielle rettigheter som etableres. Med dagens skifte mot digitale løsninger er det vel så viktig å ha en plan på hvordan man skal forvalte bl.a. data, know-how og forretningshemmeligheter.

Kartlegg dine konkurransefortrinn med Onsagers IP-sjekk™

Onsagers kommer på pengedagen med en ny digital IP-sjekk tilgjengelig på nett. Tar man Onsagers IP-sjekk™ i forkant kan man få en gratis gjennomgang av IP-sjekken din på speed-daten som er fra kl. 1030 til 1200. Da får du konkrete råd på hvordan din bedrift kan sikre og stryke sitt konkrete konkurransefortrinn ved bruk av IP og IPR. Vi tilbyr selvfølgelig også generell rådgiving rundt patent, varemerke og design på speed-daten.

Meld deg på speed-date her, eller bare ta Onsagers IP-sjekk™ og se selv hva vi anbefaler.

Sagt om Onsagers IP-sjekk:

– «avdekket verdier som ikke var sikret godt nok»

– «ga nyttige innspill til bedriftens strategiske plan»

– «løftet frem behov for bedre avtaler»

Ta en IP-sjekk – her

Onsagers kompetansepartner med NHO og end del av NHO sine medlemsfordeler

Nettsted:

Onsagers