Program

Program:

09.30-09.55: Registrering og kaffe

09.55-10.00: Regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen, ønsker velkommen

10.00-10.12: Prosjektleder Bjarne Sverkeli: Hva betyr Forskningsmobilisering Agder for bedriftene?

10.12-10.24: Gaute Ubostad, Rosfjord Strandhotell: Slik bruker vi virkemiddelapparatet

10.24-10.36: Arne Martinsen, Einar Øgrey Farsund: Effektiv bruk av offentlige støtteordninger

10.36-10.48: Boy Kåre Kristoffersen: Hvordan kan bedrifter bruke Enova?

10.48-11.00: Frode Balchen, Danske Bank: Banker som medspiller for nyskaping!

11.00-11.12: Heidi Simonsen: Dette er GIEK Kredittforsikring AS

11.12-11.20: Presentasjon av aktørene og opplegg for speed-date

11.10-11.30: Pause

11.30-13.00: Speed-dating

13.00: Slutt