Den store pengedagen

Skagerak Maturo

VI INVESTERER I TIDLIG FASE

SKAGERAK MATURO

Andreas Eskeland

Skagerak Maturo er en teknologi-investor med over 800 millioner under forvaltning og mer enn 12 års erfaring fra tidligfaseinvesteringer. Investeringsfokus inkluderer software-, sensor- og material-løsninger. I tillegg til å investere i bedrifter bruker de også mye tid på utvikling av selskapet sammen med gründer/ledelsen.


Hva søker vi etter hos bedrifter? Innovative og teknologidrevne vekstselskaper

 

Nettsted:

Skagerak Maturo