Den store pengedagen

Sparebank 1

finansieringsmuligheter

SPAREBANK 1 SR-BANK

Njål Danielsen Grønsund, SpareBank 1 SR-Bank.

Vivian Holm-Hansen, SpareBank 1 SR-Bank

Lisa Velund, SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer og 300.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Hos oss jobber det folk med detaljert lokalkunnskap om hele kysten fra Oslo i øst til Bergen i vest. Det er vårt konkurransefortrinn at vi er nærmere folk og bedrifter enn andre storbanker.


Hva søker vi etter hos bedrifter?

Når man ønsker å starte en ny bedrift, eller gjøre en ny investering som bedrift, så er det viktig å gjøre gode vurderinger på om ideen er gjennomførbar og lønnsom, samt et riktig bilde av kostnadene som ligger til grunn. Som bank er vi opptatt av kapitalflyt og evnen til å forvalte forpliktelsene man har ovenfor kreditor. Det vil selvsagt blir viktig å drøfte. Vi skal være en god veileder også når det kommer til økonomi.

Hva kan vi gi støtte til?

Det kommer helt an på tilnærmingen og muligheten for realisering som ligger til grunn for ideen man har. Men i dag er det ikke nødvendigvis bare en ren bankfinansiering som er alternativet, men vi har flere løsninger for måter å finansiere ny virksomhet på, som kan være lurt å diskutere med de aktuelle.