Sparebanken Sør

Sparebanken Sør er landets femte største norskeide sparebank med hovedkontor i Kristiansand. Banken har tilsammen 40 kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

På Den store pengedagen kommer Sparebanken Sør til å være representert ved assisterende banksjef BM Mandal, Dag Sandal og bedriftsrådgiver Hans Arthur Frigstad.

Kontakt oss om:

  • Banktjenester privat og bedrift
  • Lånefinansiering
  • Forsikring
  • Leasing
  • Med mer

Dag Sandal: dsa@sor.no
Hans Arthur Frigstad: hansarthur.frigstad@sor.no

https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/